Etusivu » Pro Ilmoitus

Työkalu poikkeamailmoitusten hallintaan

Jaa sivu:

Pro Ilmoitus -palvelu tiivistettynä

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia poikkeamailmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Pro Ilmoitus -palvelun ominaisuudet:

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • väkivaltariskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
  • oma ilmoituslomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • oma käsittelylomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • yleiset uhka- ja väkivaltatilanteet (kaikki työpaikat)
 • häirintä työssä
  • työssä koettu häirintä tai epäasiallinen kohtelu
  • seksuaalinen häirintä
 • työssä kuormittuminen
 • tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • sisäilmaongelmien ilmoituslomake
 • laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • tuotteen laatupoikkeama
  • palvelun laatupoikkeama
  • toimituspoikkeama
  • turvallisuuspoikkeama
  • sisäinen poikkeama
  • alihankkijoihin liittyvä poikkeama
  • muu, mikä?

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset
 • poikkeamat

Listaus ei välttämättä ole täydellinen, koska palvelut kehittyvät koko ajan asiakaspalautteen ja toiveiden mukaan.

Tutustu palveluun osoitteessa: www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Scroll to Top